Fyrir um 20 árum síðan tóku Kópavogsbær og Sjómannadagsráð upp samstarf um skipulag nýs hverfis í Boðaþingi. Meginhugmyndin var að skipuleggja þétta byggð sem sérstaklega yrði skipulögð með þarfir eldra fólks í Kópavogi í huga og varð afraksturinn nýtt deiliskipulag sem bærinn samþykkti árið 2005 með þjónustumiðstöð, hjúkrunarheimili, öryggisíbúðum og almennum íbúðum fyrir 50 ára og eldri. Ætlunin var að reyna að skapa þétta byggð með nauðsynlegri þjónustu og félagsstarfi fyrir eldra fólk í nærumhverfi sínu og gerðu hugmyndirnar ráð fyrir að Hrafnista myndi annast rekstur hjúkrunarheimilisins og kæmi auk þess að rekstri ákveðinnar þjónustu í þjónustumiðstöðinni, sem síðar fékk nafnið Boðinn.

Eftir 2005, þegar deiliskipulagið hafði verið samþykkt, þróuðust hugmyndirnar um byggðina frekar í meðförum Kópavogsbæjar, Hrafnistu og Naustavarar og var deiliskipulagið aðlagað að þeim í kringum 2009 með meðal annars veglegri þjónustumiðstöð með sundlaug sem Kópavogsbær tók að sér rekstur á, 88 rýma hjúkrunarheimili sem ríkið og Kópavogsbær byggðu og fólu Hrafnistu rekstur þegar framkvæmdir hófust á fyrri áfanga þess með 44 rýmum. Þegar deiliskipulagið hafði verið fullþróað seldi Kópavogsbær Sjómannadagsráði byggingarrétt að lóðinni við Boðaþing 22-24, þar sem Naustavör byggði síðar fjölbýli með 95 leiguíbúðum. Jafnframt hóf Sjómannadagsráð undirbúning að byggingu Boðans og hjúkrunarheimilisins í samstarfi við ríkið og fagfólk Hrafnistu og Naustavarar. Það varð til þess að þetta glæsilega hjúkrunarheimili var tekið í notkun fyrir 10 árum síðan ásamt þjónustumiðstöð og leiguíbúðunum og eru byggingarnar þrjár samtengdar til að auðvelda íbúum og leigjendum aðgang að þjónustunni. Allri þessari starfsemi var komið á fót hratt og örugglega þrátt fyrir þá ringulreið sem ríkti í samfélaginu eftir bankahrunið sem skall á 2008.

Góð aðstaða

Aðstaðan í Boðaþingi er mjög góð í rólegu og friðsælu umhverfi í næsta nágrenni Elliðavatns. Í sambyggðri þjónustumiðstöðinni, Boðanum, fer fram ýmis starfsemi, s.s. dagdvöl Hrafnistu, tómstundir og afþreying ásamt rekstri sundlaugar, sem Sjómannadagsráð rak fyrstu árin samkvæmt sérstöku samkomulagi að ósk bæjarfélagsins. Hún er í dag bæði almenn laug fyrir eldri borgara og skólasundlaug auk þess sem þar fara fram sundnámskeið á vegum einkaaðila fyrir börn og fullorðna.

Boðinn gegnir lykilhlutverki

Í fjölbýli Naustavarar eru 95 sérhannaðar íbúðir fyrir eldra fólk sem nýtur greiðs aðgangs um undirgöng að þjónustu Boðans, sem gegnir öðrum þræði hlutverki félagsmiðstöðvar íbúa hjúkrunarheimilisins og eldri borgara í Boðaþingi og nágrannahverfunum í Kópavogi. Þar er notaleg aðstaða til að setjast niður og ræða málin yfir kaffibolla og meðlæti, lesa blöðin eða taka þátt í þeim dagskrárliðum sem í boði eru alla virka daga og njóta hádegisverðar með vinum og kunningjum.

Vísir að góðum lífsgæðakjarna

Þessi fjölbreytileiki og samþætting gerir að verkum að heimilismenn og eldri íbúar í nærumhverfinu geta notið þjónustunnar í Boðaþingi sem við hjá Hrafnistu og Sjómannadagsráði viljum kalla vísi að góðum lífsgæðakjarna á borð við þann sem tekinn er til starfa við Sléttuveg í Fossvogi. Við segjum „vísir að góðum lífsgæðakjarna“ því að okkar mati er enn nokkuð í land til að kjarninn í Boðanum standi undir þeirri getu og væntingum sem gera þarf til lífsgæðakjarna á borð við starfsemina sem Hrafnista starfrækir við Sléttuveg fyrir Reykjavíkurborg. Hjá Sjómannadagsráði ríkir mikill vilji til að auka starfsemi og fjölbreytni þjónustunnar í Boðanum í þágu íbúa hjúkrunarheimilisins og eldri íbúa Kópavogs. Dæmi um viðbætur sem Sjómannadagsráð leggur áherslu á eru rekstur verslunar og kaffihúss, heilsuræktar og ýmissa annarra kosta sem mæta þörfum og óskum þeirra sem sækja þjónustu og afþreyingu í Boðaþingið. Sjómannadagsráð hefur áratugalanga reynslu af rekstri þjónustuþátta sem eru sérsniðnir að þörfum hagsmunahópsins og hefur áður líst sig tilbúið til að taka að sér rekstur Boðans með samningi við bæjaryfirvöld.

Síðari áfangi hjúkrunarheimilisins

Í lok árs 2016 var undirritað samkomulag ríkis og Kópavogsbæjar um stækkun hjúkrunarheimilisins um 64 rými og stóð þá til að starfsemin hæfist 2018. Þrátt fyrir ítrekaða eftirfylgni frá 2016 til að þoka málum áfram um stækkun heimilisins gerðist lítið fyrr en í nóvember síðastliðnum þegar ríki og bær undirrituðu nýtt samkomulag sama efnis og 2016 sem gerir ráð fyrir að starfsemi í síðari áfanganum hefjist 2024. Alla tíð frá aldamótum hefur Sjómannadagsráð lagt krafta sína í það að berjast fyrir fullbúnu hjúkrunarheimili í Boðaþingi. Fyrri áfangi þess með aðeins 44 rýmum hefur nú verið í notkun í áratug, en heimilið er þungt í rekstri og ekki nægilega stórt til að styðja við aðra þjónustu í Boðanum. Sjómannadagsráð bindur vonir við að með tilkomu síðari áfanga hjúkrunarheimilisins verði hægt að halda áfram á þeirri þróunarbraut sem upphaflega var lagt af stað með, í góðu samstarfi við ríkið og Kópavogsbæ.

Hálfdan Henrýsson, formaður Sjómannadagsráðs
Sigurður Garðarsson, framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs
María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu

Pin It on Pinterest

Share This